www.adviser.com.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Fandrey
  • prawa spółek handlowych, w tym spółek zagranicznych, ich zakładaniu, rejestracji oraz bieżącej obsłudze prawnej, przekształcaniu oraz łączeniu, a także opracowywaniu wewnętrznych dokumentów organizacyjnych,
  • windykacji należności, w postępowaniu upominawczym, nakazowym i zwykłym, uczestnictwie w komorniczej egzekucji należności przy szerokim kontakcie z organami egzekucyjnymi,
  • szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, w tym tworzenia nietypowych umów, uczestnictwa w negocjacjach po stronie Klienta,
  • zobowiązań publicznoprawnych (podatkach, opłatach skarbowych, podatkach od czynności cywilnoprawnych, postępowaniach administracyjnych, współpracy z klientem podczas kontroli organów skarbowych),
  • prawa ubezpieczeniowego, postępowań układowych i upadłościowych, obrotu nieruchomościami, prawa administracyjnego, prawa morskiego oraz prawa cywilnego.
  • << wstecz